BAZKAT BOYALAR

P-Acryl/C1 Bazkat Boya Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet

DÜZRENK BOYALAR

P-Acryl Düz Renk Boya Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet

VERNIKLER

a-Acryl/C2 Akrilik Vernik Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
e-Acryl/C2 Akrilik MS Vernik Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
P-Acryl/C2 Akrilik HS Vernik Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet

SERTLEŞTIRICILER

e-Hızlı Sertleştirici Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
e-Standart Sertleştirici Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
e-Yavaş Sertleştirici Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
H 8-18 Hızlı Sertleştirici Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
H 18-30 Standart Sertleştirici Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
H 30+ Yavaş Sertleştirici Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet

TINERLER
T 8-18 Hızlı Üniversal Akrilik Tiner Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
T 18-25 Standart Üniversal Akrilik Tiner Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
T 25-35 Yavaş Üniversal Akrilik Tiner Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
T 35+ Çok Yavaş Üniversal Akrilik Tiner Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet

ASTARLAR
3+1 Astar Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
4+1 Astar Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
5+1 Astar Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
1K Astar Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
e-1K Astar Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
e5+1 Astar Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
Plastik Astar Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet

DIĞER
Aktivatör Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
Anti-Silikon Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet
Matlaştırıcı Teknik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Technical Data Sheet Safety Data Sheet